Serbian Proverbs

Serbian proverbs are the fruit of a life long experience of the Serbian people.

Healthy as dogwood. (Fit as a fiddle.)
My house, my freedom. (A man’s home is his castle.)
No hoe no bread. (No work no pay.)
Time is money.
When willow grows grapes. (When hell freezes over.)
We also have a horse for the race. (In every stable there is a good horse.)

Srpski narod je izuzetno bogat poslovicama koje su plod vekovnog bitisanja.

A

Ako nađeš prijatelje nove, ne zaboravi stare.
Ako hoćeš mir u kući – slušaj.

B

Bog sve vidi i sve zna.
Bez borbe nema pobede.
Bez muke nema nauke.
Bez alata nema zanata.

V

Veselo je srce golemo blago.
Vidi majku, pa prosi devojku.
Veži konja gde ti gazda kaže.
Vreme je novac.

G

Gde je tanko, tu se i kida.
Gde ima dima, ima i vatre.

D

Danas jesmo, sutra nismo.
Dan se po jutru poznaje.
Dok jednom ne smrkne, drugom ne može da svane.

Đ

Đavo ne spava.
Đavo došao po svoje.
Đavo doneo, đavo odneo.

E

Eto polja, a eto i konja.

Ž

Život traje koliko letnja rosa.
Ženska lepota, njeno oružje.

Z

Za dobrim se konjem diže prašina.
Zdrav kao dren.
Za svađu je potrebno dvoje.
Za onoga koji nije u sebe siguran, najbolja je odluka – ćutanje.

I

Istina i pravda pobeđuju.
I mi konja za trku imamo.
I golub postaje orao kad se otima da izađe iz zamke.

J

Jedno misli, drugo govori, a treće radi.
Jedan čovek ne može sve znati.
Jezik je hranitelj naroda.

K

Kad na vrbi rodi grožđe.
Ko kuca tome se i otvara.
Kako poseješ, tako će i da ti nikne.
Ko se čuva i Bog ga čuva.
Kakav si na jelu, takav si na delu.

L

Lakše je sačuvati ovce, nego novce.
Lukavstvo je oružje prostaka, a pamet oružje kulturnog čoveka.

Lj

Ljudi koji mnogo govore, škode sebi i drugima.
Ljubav je lepa ali slepa.
Ljubav je jedina strast koja ne trpi prošlost, ni budućnost.

M

Mali ključ otvara velika vrata.
Moja kuća, moja sloboda.

N

Nesta para, nesta prijatelja.
Ne veruj sve što čuješ.
Nema svetlosti bez sunca, ni čoveka bez ljubavi.

Nj

Njiva hoće motiku, a ne molitvu.

O

Okreće se kako vetar duva.
Običaj je jači od zakona.

P

Pas koji laje ne ujeda
Poklonu se u zube ne gleda.
Preko pogače hleba traži.

R

Radi kao da ćeš sto godina živeti.
Reči treba meriti, a ne brojati.
Riba od glave smrdi, a od repa se čisti.

S

Svaki Ciga svoga konja hvali.
Svaki početak je težak.
Strpljen – spašen.

T

Triput meri, jednom seci.

U

Um caruje, snaga klade valja.
Uspeh je uvek dete smelosti.

H

Hoće i jare i pare.
Hvali selo, a živi u gradu.

C

Caru carevo, Bogu Božje.
Crnje bolesti nema od gladi.

Č

Čovek se uči dok je živ.
Čoveku ne treba davati ribu, treba ga naučiti da peca.
Čovek je čoveku vuk.

Š

Škola je hram znanja.