O srpskoj fotografiji

Kratka istorija fotografije u Srbiji i prvi fotografi

Pronalazač Luj Dager je imao učenika dagerotipije, prve fotografske tehnike u Parizu, a ime mu je Dimitrije Novaković. Ovaj srpski trgovac je kupio fotografski aparat i uradio prve snimke Beograda davne 1840. godine i tako postao prvi srpski fotograf.  Anastas Jovanović, slikar i jedan od najvećih fotografa u istoriji srpske fotografije, i Djordje -Djura Knežević, koji je u Novom Sadu otvorio prvi atelje i imao filijalje u 32 mesta. Za vreme I svetskog rata čuveni slikari Nadežda Petrović i Paja Jovanović su bili fotografi, a najznačajniji iz tog vremena je dopisnik fotograf New York Heralda Rista Marjanović iz Pariza.

Velika imena srpske fotografije danas

Dragan Bosnić, Dragoljub Zamurović, Branislav Strugar, Martin Candir i mnogi drugi. 

Promocija fotografa i konkursi

Naša je  želja da promovišemo naše najbolje fotografe i njihov rad i da posetioci uživaju u njihovim fotografijama. Promovisaćemo i mlade perspektivne fotografe, a ostali će imati priliku da se istaknu kroz razne konkurse koje ćemo organizovati na portalu.

MojDucan
Posebno izdvajamo