Smederevska tvrđava

Jedna od najvećih tvrđava u Evropi

Smederevska tvrdjavaSmederevska tvrđava se nalazi na desnoj obali Dunava, na ušću reke Jezave u Dunav.
Podignuta je u periodu od 1428. do 1430. godine, u doba vladavine despota Ðurda Brankovića, sa namerom da u nju smesti sedište civilne i crkvene vlasti.

Ova tvrđava predstavlja najmonumentalniji spomenik vojnog karaktera u Srbiji i jedno od najvećih srednjovekovnih utvrđenja. Služila je kao glavno uporište protiv turskih napada, a kada je 1459. godine pala u ruke Turaka, to je u isto vreme značilo i kraj srpske srednjovekovne države. Smederevo je postalo glavni grad Smederevskog sandžaka, važno strateško uporište i trgovačko središte.

Smerevo Tvrdjava Smederevska tvrdjavaDunav, Jezava i Petijevski potok uslovili su trougaonu osnovu tvrđave, podeljene na Mali i Veliki grad. Na bedemima prema kopnu, lako pristupačnoj strani, ima najviše kula. Mali grad je posebno utvrđen vladarski dvor, okružen vodom, a u Velikom gradu nalazi se kompleks mitropolije i objekti za stanovništvo. Mali grad opasuje šest kula, od kojih je na jednoj sačuvan natpis o despotu Ðurdu i vremenu podizanja, a Veliki grad opasuje devetnaest kula.


Smederevska tvrdjava SrbijaKule su široke oko 11 metara, a visoke 20 metara i bile su obezbedjene topovima. 1480. godine Turci su dozidali po jednu kulu na sva tri ugla, kao i kulu na sredini varoškog bedema.

Smederevska tvrđava je istorijski  i arhitektonski interesantno mesto koje turista treba  se poseti.

 

MojDucan
Posebno izdvajamo