Viminacium

Viminacium – Grad stare rimske imperije i vojni logor

viminacijumViminacium je bio glavni grad rimske provincije Gornje Mezije i legijskog logora. Na četiri kilometra od ušća Mlave u Dunav, a 12 kilometara od Požarevca. Najznačajniji ostaci grada nalaze se na desnoj obali Mlave, gde su bili vojni logor i naselje, izgradjeni u drugoj polovini I veka. U Viminaciumu je otkriven Hristov monogram iz II veka , do sada najstariji dokaz o ranom hrišćanstvu na našim prostorima.

 Itineraria Romana Serbia - Srbija zemlja 17 rimskih imperatora

Viminacium ima mauzolej cara Hostelijana, hramove, terme, severnu kapija vojnog logora, akvadukt i nedavno otkriven rimski panteon i amfiteatar. Veličina i značaj Viminaciuma proistekli su iz izuzetno povoljnog geografskog položaja u sistemu odbrane severnih granica Rimske imperije, spletu saobraćajnih komunikacija i trgovačkom prometu. Uz logor su bila formirana manja naselja trgovaca i zanatlija.

Naselje na levoj obali Mlave dobilo je gradski status u prvoj polovini II veka, u vreme Hadrijanove vladavine, a status kolonije Viminacium dobija za vreme cara Gordijana III. Pravo kovanja bakarnog novca dobija 239. godine a sredinom V  veka 440 godine grad razaraju Huni. 535. godine Justinijan I obnavlja Viminacium, izgradivši i manje vojno utvrđenje.

U XIX veku još su se jasno nazirali obrisi tog naselja, široke ulice koje se seku pod pravim uglom, trgovi, pozorišta, kupatila, vodovod, i gradski bedemi.

Danas su ostali samo tragovi koji se nalaze u Narodnim muzejima u Požarevcu i Beogradu: mermerne skulpture, nadgrobne ploče i sarkofazi, nakit i posuđe.

Na samom lokalitetu tokom cele godine Vas čekaju stručni vodiči i desetak rimskih kočija. Postoji i rimska taverna da se popije. U prodavnici suvenira možete kupiti vinsku grnčariju, nakit,.. Brojni turisti iz  Amerike, Holandije, Danske, Austrije i drugih zemalja koji su došli Dunavom, oduševljeni su Viminaciumom.

Uvereni smo da ćete se i vi oduševiti i da će Vas Viminacium osvojiti.

MojDucan
Posebno izdvajamo